Reglement

Nederlands Première Concours 2017
Reglement


De doelstelling van het Nederlands Première Concours is het stimuleren van jong talent op het gebied van de klassieke en geestelijke muziek in brede zin en het bieden van een podium aan veelbelovende jonge musici. Dit concours is onder andere door verschillende Nederlandse bedrijven gesponsord.
Om het één en ander in goede banen te leiden heeft de organisatie de spelregels voor deelname aan het concours vastgelegd in een reglement.
De deelnemer gaat door middel van zijn of haar aanmelding akkoord met de onderstaande bepalingen.

1.
Het concours staat open voor amateurmusici die lessen volgen of gevolgd hebben aan (muziek)scholen, of bij muziekdocenten, alsmede voor leden van koren, orkesten en/of ensembles. Mensen die een muzikale vakstudie volgen of professioneel musicus zijn, zijn van deelname uitgesloten.

2.
Aan het concours is geen minimum of maximum leeftijd gekoppeld.

3.
De deelname staat open voor instrumentalisten en vocalisten op het gebied van de klassieke en geestelijke muziek, zowel voor solisten als duo’s. Een duo kan gevormd worden door samenspel van 2 gelijke of 2 verschillende akoestische instrumenten of vocalisten, of een combinatie daarvan. Begeleiding door derden is alleen mogelijk bij vocalisten en solo-instrumentalisten.

4.
De voorselectie uit de deelnemers zal geschieden door middel van het insturen van een muziekfragment via MP3. Deze inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld. Per deelnemer mag er 1 inzending worden gedaan. Het totaal aantal deelnemers is niet aan een maximum verbonden. Uit de inzendingen worden 16 fragmenten verkozen die doorgaan naar de 8e finale. Van de deelnemers die doorgaan wordt verwacht dat ze minstens 5 muziekstukken kunnen voorleggen waaruit de jury kan kiezen welk stuk er in de volgende ronde gehoord zal worden. De 8e finale is openbaar en zal worden uitgezonden via de Reformatorische omroep. De deelnemers presenteren zich publiekelijk. De jury geeft een onafhankelijk oordeel op basis van het gehoor. Het oordeel van de jury zal door onze presentator aan de deelnemers en het publiek kenbaar worden gemaakt. Aan de presentatie worden punten toegekend. 8 deelnemers met het hoogste puntenaantal gaan mee naar de kwart finale. Uit de 8 deelnemers aan de kwart finale worden er 4 gekozen, eveneens weer degenen met het hoogste puntenaantal, die meegaan naar de halve finale. De 2 beste deelnemers gaan op basis van het puntenaantal mee naar de finale. De finale kent 1 winnaar.

5.
Aan de deelnemers zal publiekelijk een motivering van de jury worden gegeven. In deze motivering wordt aandacht geschonken aan verbeterpunten.

6.
De deelnemers dienen zelf voor begeleiding, voor zover noodzakelijk, te zorgen. Instrumenten dienen door de deelnemers zelf meegenomen te worden. Er is een vleugel en orgel beschikbaar tijdens de finales.

7.
Aan de winnaar van het concours wordt een geldbedrag in het vooruitzicht gesteld. Aan de geldprijs is de conditie verbonden, dat zij door de winnaar uitsluitend aan de muziekbeoefening wordt besteed. Het geldbedrag mag besteed worden na overleg van gespecificeerde nota’s. Daartoe wordt bij de uitreiking van de deelname certificaten een schuldbekentenis aan de winnaar overhandigd. De declaratie dient voor 31 december 2017 te worden ingediend bij de organisatie. Deelnemers die een cd gaan opnemen, worden verplicht deze uit te geven bij Interclassic Music en/of W&B. 

8.
Het is zowel de deelnemers aan het concours, als de juryleden verboden om tussentijds te communiceren aangaande het verloop van het concours. Communicatie over het concours verloopt via de organisatie.

9.
De organisatie van het concours behoudt zich het recht voor om de in het vooruitzicht gestelde prijs niet toe te kennen, indien daar onverhoopt aanleiding toe zou bestaan.

10.
Inschrijving door deelnemers dient schriftelijk te geschieden middels het te downloaden formulier op de website. Per persoon dient 1 formulier te worden ingevuld. Bij duo’s dus 2 aparte formulieren. Het inschrijfgeld voor het concours bedraagt maximaal € 35,00 per persoon. De sluitingsdatum voor inschrijving is 31 augustus 2017.

11.
Kosten voor het vervoer en stemmen van instrumenten komen voor rekening van de deelnemers. De vleugel wordt gestemd beschikbaar gesteld.

12.
De organisatie van het Nederlands Première Concours is in handen van Joost van Belzen (muzikale leiding), Zijtje van Roekel en Klaas-Jan Roggeveen (projectleiders).

13.
Bij twijfel en onduidelijkheid in het reglement beslissen de organisatoren.

14.
De beeld en muziekrechten zijn exclusief voor de Reformatorische omroep.

Voor inlichtingen:
Nederlands Première Concours
t.a.v. Juryvoorzitter Joost van Belzen
Karekietstraat 2
4209 BP Schelluinen
tel 0183-785407
E-Mail: info@joostvanbelzen.nl


Datum:


Handtekening deelnemer:

NPC Concours


Download de flyer

Tweets @npconcours Volg ons op Twitter


NPC-concours
t.a.v. Juryvoorzitter Joost van Belzen
Karekietstraat 2
4209 BP Schelluinen
tel 0183-785407
e-mail: info@joostvanbelzen.nl
Realisatie: Quatro media Sitemap |  © Nederlands Première Concours 2019 |